top of page

 

Засвідчення підписів на статутних документах юридичних осіб

З листопада 2016 року, стало обов’язковим нотаріальне засвідчення підписів на рішенні засновника або протоколі загальних зборів.


Згідно чинного законодавства, для проведення державної реєстрації виникнення або змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріальне засвідчення статуту, нотаріальне засвідчення протоколу, інших установчих документів, засвідчення справності підписів на статутних документах юридичних осіб є обов’язковим.


Засвідчення підписів на установчих документах є підтвердженням того факту, що підпис, який проставлений на документі належить особі, яка звернулася до нотаріуса за даною послугою.
Звертаємо увагу на те, що в даному випадку нотаріус не засвідчує текс документу, а тільки автентичність підпису.


Слід зазначити, що для товариств із одним засновником приймається форма у вигляді рішення, а для компаній де два чи більше власники – протокол.


Для того, щоб нотаріус засвідчив підписи на протоколі, рішенні чи іншому установчому документі, необхідно надати документи за якими він ідентифікує підписанта (паспорт чи id карта, ідентифікаційний номер, тощо) та самі документи на яких потрібно засвідчити підпис.


Є випадки, в яких забороняється засвідчення справжності підпису на документах, а саме: якщо зміст документа суперечить чинному законодавству; документ на якому потрібно засвідчити підписи має характер угоди; зміст документу порушує права людини.
 

bottom of page