top of page

 

Оформлення земельних ділянок

Якщо об’єктом приватизації є будь-яка земельна ділянка (крім розташованої під житловим будинком), потрібно розробити проект землеустрою, в якому зібрана графічна, текстова, документальна інформація щодо унікальних характеристик певної частини території:
•   кадастровий план, площа, конфігурація, координати кутів, довжина всіх частин периметру меж;
•    цільове призначення, вид використання, вартість, обмеження, містобудівні умови;
•    після затвердження – акт приймання-передачі межових знаків.


Підстави для розробки проекту відведення землі:
•    рішення органів місцевої влади (сесія селищної, міської, обласної ради) на підставі відповідної заяви, доданих документів, що ідентифікують заявника та викопіювання з генплану із позначенням розташування ділянки); 
•    наказ/розпорядження державних органів;
•    мовчазна згода – у відповідності до ст. 118 Земельного Кодексу України.


Хто створює проект


Проектна документація на землю розробляється виключно сертифікованими інженерами-землевпорядниками. 


Наша Компанія надає послугу з оформлення земельної ділянки «під ключ»:
1.       Укладення договору.
2.    Проведення геодезичних вишукувань (робіт на місцевості), встановлення меж, вирахування координат.
3.  Землевпорядне проектування, включаючи вирахування площі, визначення цільового призначення, ціни, встановлення обмежень на використання тощо, формування проекту землеустрою у відповідності до ст. 50 ЗУ «Про землеустрій».
4.    Погодження проекту землеустрою згідно ст. 186¹ Земельного Кодексу України:
•    Держгеокадастр – за екс територіальним принципом;
•    за необхідності місцеві органи виконавчої влади:
•    містобудування та архітектури (якщо на землі  є будівля або заплановано будівництво);
• що відповідає за охорону навколишнього середовища (для ділянок природоохоронного призначення, заповідників, розташованих в межах природно-заповідного фонду, у прибережній захисній смузі);
•    з реалізації держполітики охорони культурної спадщини (для ділянок, на яких розташовані чи розташовані у зоні пам’яток національного значення та археологічних територій);
•    з питань лісового господарства ( для ділянок лісогосподарського призначення);
•    з питань водного господарства (для ділянок водного фонду).
5.    Створення документу в паперовому и електронному вигляді (обмінний XML файл).
6.    Проведення державної експертизи землевпорядної документації – у випадках, що підпадають під п.п. 9-11 відповідного Закону.
7.    Погоджений Проект землеустрою є підставою для:
•    присвоєння кадастрового номеру:
•    реєстрації в Державному земельному кадастр;
•    отримання Витягу з ДЗК;
•    розміщенні інформації в Публічній кадастровій карті.


На підставі затвердженого проекту землеустрою та позитивного рішення про приватизацію ділянки новий власник проводить реєстрацію права власності в Державному Реєстрі прав власності на нерухоме майно.


Результат послуги: створена технічна документація (проект землеустрою) + XML-файл; публікація даних у Публічній кадастровій карті; витяг з ДЗК.
Вартість оформлення земельної ділянки - визначається після попередньої консультації та аналізу кожної окремої земельної ділянки.

bottom of page