top of page

 

Оформлення спадщини

Кожна людина стикається з питанням відкриття спадщини по закону або по заповіту. Фізичні особи, відповідно до ЦКУ (Цивільного кодексу України), можуть бути спадкоємцями як за заповітом так і за законом. Що стосується юридичних осіб та інших учасників цивільних правовідносин – вони можуть бути спадкоємцями лише за заповітом. Спадщина відкривається (оформлення спадщини) внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. 


Вступ в спадщину по заповіту – це особисте волевиявлення фізичної особи на випадок смерті. Спадкоємцями по заповіту можуть бути як одна так і декілька фізичних осіб незалежно від сімейних та родинних відносин. Крім того, по заповіту може передаватися як все, так і частина майна спадкодавця.


У разі відсутності заповіту, неприйняття спадщини або визнання його недійсним або у випадку коли заповіт стосується лише частини спадкового майна – в такому випадку має місце спадкування за законом. Спадкування за законом відбувається в порядку черговості. Спадкоємці в межах одної черги приймають спадкове майно в рівних частинах.


Спадкоємець, як за законом так і за заповітом, має право прийняти спадщину або відмовитися від її прийняття. Для прийняття спадщини законодавством встановлено строк у шести місяців, який обраховується з часу відкриття спадщини, а часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (у зв’язку з оголошення в країні воєнного стану, строк для вступу та прийняття спадщини продовжено на чотири місяці).


Спадкоємцю потрібно розуміти, що місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме – то місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна.


Заява про прийняття спадщини подається нотаріусу особисто заявником (спадкоємцем).
Після прийняття спадщини, нотаріус по спадщині в Києві (нотаріус Prime Consult) видає свідоцтво про право власності на спадщину (за законом чи за заповітом), після закінчення вказаного вище строку з дня відкриття спадщини. Стосовно строку отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину – чинним законодавством даний строк не обмежено.


У разі, якщо на спадкове майно накладено арешт судовими або іншими слідчими органами, тоді видача свідоцтва та реєстрація права власності в ДРРП (Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) можлива лише після припинення даного обтяження.


Якщо після спливу строку для прийняття спадщини і після розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші спадкоємці, за письмовою згодою між спадкоємцями спадщина підлягає перерозподілу, у цьому випадку нотаріус після повернення попередніх свідоцтв видає нові свідоцтва про право на спадщину.


Вся інформація про видачу свідоцтва про право на спадщину вноситься до Спадкового реєстру.
Вартість оформлення спадщини. Звертаємо увагу, що вартість оформлення спадщини визначається нотаріусом в кожному окремому випадку, в залежності від складу спадкового майна та встановлених розмірів обов’язкових платежів.

bottom of page