top of page

 

Оформлення довіреностей

В яких випадках фізичні та юридичні особи звертаються за нотаріальним оформленням довіреності? Що таке довіреність та в яких випадках вона повинна бути нотаріальною?


Нотаріальна довіреність – це письмовий документ, відповідно до якого одна особа (юридична фізична) уповноважує іншу особу на вчинення певних дій від свого імені. За обсягом повноважень довіреності діляться на три основні типи: разова, спеціальна та загальна. Разова – довіреність на представництво інтересів довірителя щодо однієї конкретної, чіткої визначеної дії чи правочину. Спеціальна – довіреність на представництво інтересів довірителя на необмежену кількість однорідних дій чи правочинів. Загальна  (як прийнято її називають «генеральна») – довіреність на представництво інтересів, що уповноважує представника на вчинення будь-яких дій щодо предмета, стосовного якого довіритель надає повноваження. 


В яких випадках потрібна довіреність: для відчуження чи купівлі рухомого чи нерухомого майна; для представництва інтересів довірителя в органах державної та виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, органах суду; довіреність на отримання пенсії, аліментів, заробітної плати, стипендії та поштової кореспонденції; в інших випадках передбачених нормами чинного законодавства України.


Вартість довіреності у нотаріуса залежить від виду довіреності, предмету та кількості повноважень.

bottom of page