top of page

Договір купівлі-продажу

Однієї з основних нотаріальних послуг щодо укладення правочину – є договір купівлі – продажу. Предметом такого договору є будь-який об’єкт рухомого чи нерухомого майна, який переходить у власність від продавця до право набувача (покупця).


Предметом договору купівлі - продажу можуть бути будь – які предмети матеріального світу, які перебувають у власності суб’єкта та підлягають відповідній реєстрації у випадках передбачених чинним законодавством. У тому числі річ, сукупність речей, майнові права та обов’язки, гроші та цінні папери а також майнові права на них. Майно поділяється на рухоме і нерухоме, а також за іншими ознаками. Право власності на майно окремих категорій посвідчується правовстановлюючими документами.


Оформлення договору  купівлі – продажу потребує детального аналізу, вивчення предмету та сторін правочину з метою унеможливлення шахрайських дій та інших ризиків щодо укладення даного договору. Купівля – продаж квартири через нотаріуса проводиться в результаті особистого звернення продавця та покупця і надання правовстановлюючих документів на право власності (договір купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності тощо) та проведення експертної оцінки, а купівля – продаж землі через нотаріуса здійснюється на тих самих підставах, але виключенням є отримання нормативно – грошової оцінки в центрах надання адміністративних послуг або безпосередньо в органах Держгеокадастру. Договір купівлі – продажу та реєстрація даного договору є фактом переходу права власності на об’єкт що відчужується.


При здійсненні даної дії, нотаріус або інший суб’єкт що уповноважений на вчинення даної дії проводить повну перевірку щодо наявності заборон, арештів та інших підстав що унеможливлюють проведення угоди та реєстрації переходу права власності.
Крім того, даний вид договору може бути укладений не тільки стовно рухомого та нерухомого майна, а й стосовно корпоративних прав юридичної особи. Це відбувається шляхом підписання акту приймання – передачі корпоративних прав та нотаріальним завіренням підписів суб’єктів звернення.


Слід зазначити, що укладення договору можливе у нотаріуса за місцем знаходження об’єкта нерухомого майна або за місцем реєстрації проживання одного із сторін даного правочину (покупця або продавця).


Відповідно до чинного законодавства України, після укладення договору купівлі –продажу нерухомого майна, нотаріус проводить державну реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, приймає рішення про таку реєстрацію, а також формує Витяг про реєстрацію права власності за покупцем. Також слід зазначити, що державну реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Рухомого майна проводить виключно особа, яка здійснила даний правочин.


Перед здійсненням угоди, спеціалісти юридичної компанії Prime Consult попередньо проводять повну перевірку об’єктів та суб’єктів даної угоди, з метою уникнення ризиків. Це проводиться в результаті вивчення Державного реєстру обтяжень,  Державного реєстру іпотек, Державного реєстру заборон, Єдиного реєстру боржників, перевірки черговості заяв (звернень) в базі даних Державного реєстру речових прав, перевірки інформації в РПВН, подання запитів до КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та інших органів, підприємств, установ та організацій.


Ціна угоди купівлі – продажу у нотаріуса, вираховується відповідно до експертної незалежної оцінки об’єкта продажу, яка проводиться оцінювачем що має відповідну ліцензію згідно чинного законодавства.


Отже, укладення договору купівлі – продажу з подальшою державною реєстрацією права власності є підтвердження факту набуття стороною (покупцем) права на володіння, користування та розпорядження майном.

bottom of page